Tin tức

Tình yêu vô điều kiện có có giống với sự nuông chiều quá mức? Thật sự thì không. Đây chính là nguyên tắc: Việc nào cần thì làm trước. “Khoang tình cảm” của con bạn cần được làm đầy trước khi bạn dạy bảo hay áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào với con. Trẻ có “khoang tình cảm” đầy sẽ phản hồi tích cực đối với sự dạy bảo của cha mẹ.

Bài viết nổi bật

0 721
Tình yêu vô điều kiện có có giống với sự nuông chiều quá mức? Thật sự thì không. Đây chính là nguyên tắc: Việc...